Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky 6.9.2016

6. 9. 2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 6. 9. 2016

 

 1. Přivítání
 2. Školní řád – příchod do školy nejpozději v 7.45 hodin, začátek výuky v 8.00 hodin. Omlouvání žáků – pokud víte o absenci – omlouváte předem: 1-3 dny absence třídnímu učiteli a následně do žákovské knížky (omluvný list), absence delší – je nutný souhlas ředitelky – nutno podat písemnou žádost o uvolnění z výuky s příslibem, že zmeškané učivo s vašim dítětem doplníte a pak opět omluvenka do žákovské knížky. V případě nemoci prosíme zavolat ráno do 8.00 hodin, že je dítě nemocné a po skončení nemoci omluvenka od rodičů (nevyžadujeme potvrzení od lékaře). Pokud dítě necvičí – opět omluvit tuto hodinu v žákovské knížce. Obědy se odhlašují u Mirky Panuškové – telefonicky, e-mailem den předem.
 3. Školská rada – volba školské rady – za rodiče je navržena paní Andrea Hovbelová – RODIČE HLASOVALI PRO.
 4. Kroužky – zahájení 3. 10. 2016 rozpis kroužků dostanou žáci zítra, pokud budete mít o nějaký kroužek zájem, prosíme o vyplnění. Kroužky probíhají v rámci školní družiny.
 5. Tělesná výchova – od 3. 10. 2016 budeme jezdit do tělocvičny do Arnultovic, odjezd 7.50
 6. Mléko – bude od pondělí, již objednáno – děti si zaplatí kartičky
 7. Šatny – provizorium – bude nová
 8. Hejtmanův pohár – vyhráli jsme 2. místo, vybraní žáci pojedou na Kú LK převzít cenu – v pondělí 17. 10. 2016
 9. Ukliďme Česko – akce proběhne 16. 9., prosíme rodiče o zapojení
 10.  Sběr starého papíru – proběhne v říjnu
 11. Ručníky – prosíme podepsat.
 12. Akce na září – 12.9. divadlo 45,- Kč, Ekocentrum Brniště – zdarma 15.9., Vybíjená v Zahrádkách 21. 9. (3. – 5. ročník) návrat cca ve 14.00 hodin
 13.  Plánované akce – plavání  - únor až duben 2017 (cca 600,- Kč), škola v přírodě  - červen (cca 2.000,-)
 14. Vši- budeme neustále kontrolovat dětem vlasy, prosíme Vás o spolupráci
 15. ERASMUS – Mgr. Szittyayová seznámila rodiče s grantem zahraniční spolupráce se základní školou v Tarnowě - Polsko a se základní školou Vesoul ve Francii.

 

Zapsala: Mgr. Elena Průchová